ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα συμμετοχής στο Hackathon καινοτομίας με την χρήση Ανοιχτών Δεδομένων του Ελληνικού Κόμβου Ανοιχτών Δεδομένων

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ (eellak.gr) σας προσκαλεί  να συμμετάσχετε στο διήμερο Hackathon καινοτομίας με την χρήση Ανοιχτών Δεδομένων του Ελληνικού Κόμβου Ανοικτών Δεδομένων (Greek Open Data Hub), στις 31/01/2020 – 01/02/2020 , στο Σεράφειο Συγκρότημα (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, Αθήνα, χάρτης), που διοργανώνεται στα πλαίσια του Interreg MED project «Open Data for European Open iNnovation » (ODEON) .

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση της καινοτομίας και η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στον κλάδο των ανοικτών δεδομένων με την παροχή επιχειρηματικών σεμιναρίων, καθοδήγησης από ειδικά στελέχη με πολυετή εμπειρία στον επιχειρηματικό κλάδο και δικτύωσης στις ομάδες που θα λάβουν μέρος, για να αναπτύξουν και να εξελίξουν την ιδέα/προϊόν/υπηρεσία τους.

Αναλυτικότερα…

Στις 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου θα προετοιμάσουν τις ομάδες, στις ακόλουθες θεματικές:

  • Team building & management, Lean startup methodology, LOI & Road-mapping
  • Business model canvas
  • Go-to-market strategy & sales strategies, B2B marketing strategies, Competitive landscape
  • Finances and investments
  • One Pager & Pitch deck structure, Pitching Training

Διάρκεια: 09.00 – 17.30

Στη 1 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το matching event όπου οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέας τους στους ειδικούς και να πραγματοποιήσουν 1-1 συναντήσεις με τις υπόλοιπες ομάδες. Στη συνέχεια θα δουλέψουν και θα εξελίξουν την ιδέα/προϊόν/υπηρεσία τους με την καθοδήγηση των ειδικών.

Διάρκεια: 10.00 – 18.00

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο διήμερο Hackathon εδώ έως τις 29/01/2020

*Θα γίνει επιλογή συγκεκριμένου αριθμού ομάδων. Οι ομάδες που θα επιλεχτούν θα λάβουν email με την τελική ατζέντα στις 30/1/2020.

Λίγα Λόγια για τον Ελληνικό Κόμβο Ανοικτών Δεδομένων

Ο Ελληνικός Κόμβος Ανοικτών Δεδομένων είναι μέρος του προγράμματος Interreg MED project «Open Data for European Open iNnovation » (ODEON) και στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης Συνεργατικών Κόμβων (hubs) που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (open data) και μεγάλαδεδομένα (big data) στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, της μπλε ανάπτυξης και στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. 

Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί 7 κόμβοι ανοικτών δεδομένων (Open Data Hubs) τα οποία θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ως εκπρόσωπος του έργου στην Ελλάδα, λειτουργεί ως Open Data Hub και προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και Start ups για την ανάδειξη νέων project και την υποστήριξη του κλάδου των ανοικτών δεδομένων.

Στόχος του εθνικού κόμβου είναι να συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διευκολύνει την καινοτομία και τη χρήση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των μελών του Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) ώστε να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διακρατικό επίπεδο.

Leave a Comment