Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Hackathon του Open Data Hub