ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός περί διακυβέρνησης δεδομένων (DGA) τέθηκε σε ισχύ στις 24 Σεπτεμβρίου

Ο νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων (DGA)  τέθηκε επίσημα σε ισχύ στις 24 Σεπτεμβρίου 2023. Ο κανονισμός στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα τους.  Πρωταρχικός στόχος της DGA είναι η δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διακυβέρνηση μεταξύ τομέων και κρατών μελών. … Read more

data.europa academy: Ανακαλύψτε τα 11 ελεύθερα μαθήματα για τα ανοιχτά δεδομένα

Τον Φεβρουάριο του 2023, η αναδιαρθρωμένη ακαδημία του data.europa εγκαινιάστηκε για να στηρίξει την εξέλιξή της ως κόμβου μάθησης και ενιαίου σημείου πρόσβασης για πόρους ανοικτών δεδομένων από ευρωπαϊκές χώρες, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Για την εύκολη ανακάλυψη και πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και θέματα σχετικά με την ακαδημία δεδομένων.europa, τα … Read more

Κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για ένα ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία και μηχανισμοί για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα του τουρισμού. Η Eurostat συμφώνησε να ανταλλάσσει δεδομένα σχετικά με τα καταλύματα με τον ιδιωτικό τομέα και το 2021 το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) ανέπτυξε το εργαλείο του πίνακα εργαλείων της ΕΕ για τον τουρισμό για την παρακολούθηση της πράσινης … Read more

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ανοιχτά δεδομένα λυμάτων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας;

Σε όλη την Ευρώπη, αναδεικνύονται καινοτόμες πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων για τα λύματα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τα λύματα φέρουν πληθώρα πληροφοριών για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για κρούσματα ασθενειών, χρήση ναρκωτικών και περιβαλλοντική ρύπανση. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, οι υπεύθυνοι δημόσιας υγείας μπορούν να ανιχνεύσουν και να ανταποκριθούν σε απειλές για την … Read more

Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς: Μια έκθεση του OGP

Η έρευνα του Open Government Partnership (OGP) : Broken Links: Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης τω ανοιχτών δεδομένων κατά της πολιτικής διαφθοράς στις χώρες μελη του OGP. Χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Δεδομένων, η έκθεση διερευνά τις τάσεις σε εννέα τομείς πολιτικής, εντοπίζει … Read more