ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η δίκαιη χρήση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) : Η νίκη της Google

 Στις 26 Μαΐου η Google σημείωσε την πρώτη νίκη στον εξαετή δικαστικό αγώνα ανάμεσα σε εκείνη και την Oracle, όσον αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία  των 37 από τις 166 διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών Java API, οι οποίες αποτελούν μέρος της Android πλατφόρμας λογισμικού για τα smart phones.

 Αναλυτικότερα, η Google επικαλέστηκε επιτυχώς το δικαίωμα στη δίκαιη χρήση (fair use), το οποίο, βάσει του αμερικανικού νομικού συστήματος,  αποτελεί εξαίρεση στο μονοπώλιο χρήσης του δημιουργού. H Oracle, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε πως οι συγκεκριμένες διεπαφές αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό κομμάτι της εταιρίας, εφόσον τις αγόρασε προ ετών από την εταιρία  Sun Microsystems. Κατά συνέπεια, οι διεπαφές αυτές θα έπρεπε να εισέρχονται στο νομικό πλαίσιο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright), όπως είχε άλλωστε ισχυριστεί το Εφετείο CAFC προ διετίας.

 Μολαταύτα, η απόφαση του δικαστηρίου υπέρ της Google βρίσκεται σε αρμονία με τη ευρύτερη νομολογία των αμερικανικών δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μια πάγια νόρμα στον ψηφιακό χώρο που επιτρέπει την χρήση των διεπαφών (API) άλλων εταιριών δίχως να εγείρονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ Computer Associates International Inc. v. Altai Inc).

cc0-98571_960_720

 Η στάση του δικαστηρίου, εν προκειμένω, θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για την Google, αλλά και για την αμερικανική ψηφιακή κοινότητα και ειδικότερα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με το ανοιχτό λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών θα τους επέτρεπε την διαλειτουργικότητα με ποικίλα προγράμματα, γεγονός που θα απλοποιούσε τη διαδικασία διαμόρφωσης και τροποποίησης προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού.

 Παρ’όλα αυτά, στον Ευρωπαϊκό χώρο τα δεδομένα παραμένουν, προς το παρόν, διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, η εξαίρεση της δίκαιης χρήσης δεν απαντάται ανάμεσα στις εξαιρέσεις στα δικαιώματα αναπαραγωγής που ανήκουν στο δημιουργό του εκάστοτε έργου, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/29 ΕΚ, η οποία αφορά στην εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://arstechnica.com/tech-policy/2016/06/googles-fair-use-victory-is-good-for-open-source/

Leave a Comment