ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

1st #Data #Workshop «Data Driven World»

data_workshopl

Το 1ο  WorkshopData Driven World”, έχει στόχο να φέρει σε επαφή ανθρώπους από τα media, τη δημοσιογραφία, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία, τους δημόσιους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και την πολιτική, με τον κόσμο των Δεδομένων.

Οι δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση Δεδομένων είναι τεράστιες. Ωστόσο, πολλές από τις ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα, στερούνται τις δεξιότητες για να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, ακόμα και για την συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων για την εργασία τους.

Τα Δεδομένα, καταλαμβάνουν σήμερα, μεγάλο μέρος της δουλειάς που παράγεται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, στο τραπεζικό σύστημα, στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία και γενικότερα στο χώρο της επικοινωνίας και της πολιτικής. Η ύπαρξη ωστόσο αυτών των πηγών Δεδομένων και η αξιοποίησή τους, είναι άγνωστή στους περισσότερους.

Στη διάρκεια του 1ο  WorkshopData Driven World”, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν, πώς με τη χρήση των Δεδομένων, μπορούν να περιγράψουν και να κατανοήσουν καλύτερα ένα πρόβλημα, να αποκτήσουν ισχυρές ιδέες και να αποφασίσουν πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Όσοι παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και τα τεχνικά σεμινάρια (Hands On Seminars) του Workshop, με τρόπο απολύτως κατανοητό και εύληπτο, θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες για την εύρεση και επεξεργασία Δεδομένων και τις γνώσεις για την αποτελεσματική και επιστημονικά άρτια παρουσίασή τους.

Για τον λόγο αυτό, το Workshop απευθύνεται σε όλους, χωρίς προϋπόθεση προηγούμενης γνώσης ή σχετικής εμπειρίας. Το μόνο που πρέπει να αποφασίσετε είναι ποιο group σας ενδιαφέρει περισσότερο.

Το  πρόγραμμα του Workshop έχει διαρθρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους αρχικά την ευκαιρία για μια αναλυτική επαφή με τον κόσμο των Δεδομένων κι έπειτα μία τεχνική κατάρτιση για την επεξεργασία και τη σύνοψή τους.  Ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου στο χώρο των δεδομένων και της πληροφορικής, εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών οργανισμών και κοινοτήτων, θα κληθούν να μιλήσουν και να εκπαιδεύσουν σε ένα αντικείμενο αιχμής.

 

Πηγή: http://uocpga.gr/ddw/

Leave a Comment