ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο οικονομικός αντίκτυπος των ανοικτών δεδομένων – Ευκαιρίες για δημιουργία αξίας στην Ευρώπη

«Τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη είναι τα συστατικά της καινοτομίας που μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις, από την υγεία έως τη γεωργία, από την ασφάλεια έως τη μεταποίηση. Για να απελευθερώσουμε αυτό το δυναμικό πρέπει να το κάνουμε με τον ευρωπαϊκό τρόπο, εξισορροπώντας τη ροή και την ευρεία χρήση δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, με πρότυπα ασφάλειας και ηθικής.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen στο “Μια Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα – Η ατζέντα μου για την Ευρώπη” (2019)

Τα 7 βασικά μαθήματα
(1) Η προδιαγραφή και η εφαρμογή συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, ως μέρος της νέας οδηγίας για τα ανοιχτά δεδομένα είναι μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση της ποιότητας & της ποσότητας των ανοιχτών δεδομένων.
(2) Η αντιμετώπιση των απαιτήσεων ποιότητας και ποσότητας είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί να φτάσει στο πλήρες δυναμικό των ανοιχτών δεδομένων.
(3) Οι χρήστες ανοιχτών δεδομένων πρέπει να είναι ενήμεροι και ικανοί να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν το δυναμικό.
(4) Η δημιουργία ανοικτής αξίας των δεδομένων αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρόκλησης δεξιοτήτων και της διαδικασίας μετασχηματισμού: μια μακρά διαδικασία της οποίας η αλλαγή και ο αντίκτυπος δεν είναι
πάντα εύκολο να παρατηρηθεί και να μετρηθεί.
(5) Τομεακές πρωτοβουλίες και συνεργασία εντός και μεταξύ ιδιωτικού και
δημόσιου τομέας ενθαρρύνει τη δημιουργία αξίας.
(6) Ο συνδυασμός ανοιχτών δεδομένων με προσωπικά, κοινόχρηστα ή δεδομένα πολυμέσων είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση περαιτέρω ανάπτυξης της ανοικτής αγοράς δεδομένων.
(7) Για διαφορετικές προκλήσεις, πρέπει να διερευνήσουμε και να βελτιώσουμε πολλαπλές προσεγγίσεις επαναχρησιμοποίησης δεδομένων που είναι ηθικά, βιώσιμα και κατάλληλα για σκοπό.

Mέγεθος αγοράς ανοικτών δεδομένων


 • Μέγεθος ανοικτής αγοράς δεδομένων 184,45 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019
 • 199,51 – 334,20 δισεκατομμύρια ευρώ μέγεθος αγοράς δεδομένων,
  πρόβλεψη για το 2025

Απασχόληση στα δεδομένα

 • 1,09 εκατομμύρια υπάλληλοι ανοικτών δεδομένων το 2019
 • 1,12 – 1,97 εκατομμύρια υπάλληλοι ανοικτών δεδομένων
  πρόβλεψη για το 2025

Δυναμικό ανοικτών δεδομένων ανά τομέα


 • Αναμένεται αύξηση 15,7%, σε τομείς με υψηλό αντίκτυπο και υψηλό δυναμικό
 • Υψηλή επίδραση: Δημόσια διοίκηση – Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες – Πληροφορία και επικοινωνία των ΤΠΕ – Μεταφορά και αποθήκευση
 • Υψηλό δυναμικό: Γεωργία – Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλιση – Υγεία – Εκπαίδευση – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Δραστηριότητες ακινήτων

Οφέλη αποδοτικότητας

 • Σώζοντας ζωές, π.χ. 54 – 202 χιλιάδες ζωές σώθηκαν από
  ταχύτερη αντίδραση έκτακτης ανάγκης
 • Εξοικονόμηση χρόνου, π.χ. 27 εκατομμύρια ώρες εξοικονομήθηκαν από την επίλυση κωλυμάτων στην κυκλοφορία οχημάτων
 • Διάσωση του περιβάλλοντος, π.χ. 5,8 Mtoe ( Million tonnes of oil equivalent – Εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) εξοικονομήθηκε από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών
 • Βελτίωση γλωσσικών υπηρεσιών με ανοιχτά δεδομένα, π.χ.
  αυξάνοντας την αυτόματη μετάφραση

Εξοικονόμηση κόστους

 • Εξοικονόμηση κόστους υγειονομικής περίθαλψης, π.χ. 312 – 400 χιλιάδες ευρώ, λόγω ταχύτερων πρώτων βοηθειών από τους παρευρισκόμενους
 • Εξοικονόμηση κόστους εργασίας, π.χ. 13,7 – 20 δισεκατομμύρια ευρώ, έως μείωση του χρόνου που δαπανάται στην κίνηση
 • Εξοικονόμηση κόστους σε λογαριασμούς ενέργειας, π.χ. 79,6 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλονται στο περισσότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας
 • Εξοικονόμηση κόστους του δημόσιου τομέα, π.χ. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, χαμηλότερα κόστος μετάφρασης

Ανοικτά δεδομένα σε οργανισμούς

 • Το 49% των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους ερωτηθέντες οργανισμούς, αφορούν σε ανοικτά δεδομένα και το 77% των οργανισμών σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα δεδομένα
 • Το 46% των εσόδων των οργανισμών επηρεάζεται από τα
  ανοικτά δεδομένα και το 73% των οργανισμών αναμένουν ως
  αντίκτυπο να αυξηθεί
 • Το 70% των ερωτηθέντων οργανισμών δημιουργούν δεδομένα εσωτερικά, εκ των οποίων το 58% δημοσιεύει μερικά από αυτά ως ανοικτά δεδομένα

Δείτε περισσότερα:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf

Leave a Comment