ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

‘Ερευνα του European Data Portal για τον οικονομικό αντίκτυπο των ανοιχτών δεδομένων

Το European Data Portal  και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγουν έρευνα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων και καλούν όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο (μέχρι τις 23 Αυγούστου).

Η έρευνα αυτή θα  επιτρέψει να κατανοηθεί  καλύτερα η  αξία των ανοιχτών δεδομένων και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το 2020.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο:

http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/open_data_2020.html

Από το 2015, το European Data Portal είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την αύξηση του αντικτύπου των ανοιχτών δεδομένων.

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν μεγάλη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο και κόστος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να στηρίξουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την αξία των ανοιχτών δεδομένων, ένα σημαντικό πεδίο είναι η διερεύνηση για οικονομικά οφέλη τους. Το 2015 δημοσιεύθηκε η πρώτη  έκθεση με το τίτλο “Δημιουργία αξίας μέσω ανοιχτών δεδομένων”. Η έκθεση παρουσίασε τον αντίκτυπο στην ΕΕ και την αξία για επιλεγμένες εταιρείες που αξιοποιούν ήδη το δυναμικό των ανοιχτών δεδομένων.

Στις αρχές του 2020, το European Data Portal θα δημοσιεύσει τη δεύτερη έκδοση αυτής της έκθεσης. Μπορείτε να απαντήσετε ανώνυμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετέχετε εθελοντικά σε μια συνέντευξη και η εμπειρία σας μπορεί να τεκμηριωθεί απευθείας στην τελική έκθεση.

Δείτε το ερωτηματολόγιο στο http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/open_data_2020.html

H πύλη OpenDataHubs.eu  από το έργου ODEON  θα συγκεντρώσει ανοιχτά δεδομένα υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.  Τα clusters που θα δημιουργηθούν, θα υποστηρίξουν τους τοπικούς παρόχους βιώσιμων υπηρεσιών (Data HUBs), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους δημόσιους οργανισμούς, να δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα καλής ποιότητας στο OpenDataHubs.eu . Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να προσφέρουν καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα.

Το European Data portal θα είναι μια από τις πηγές δεδομένων του OpenDataHubs.eu  στους τομείς Blue Growth,  Green Growth  και Cultural and Creative Industries  και μαζί με τα δεοδομένα που θα συλλέγονται από τα τοπικά data hubs θα προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας των Ανοιχτών Δεδομένων,

Leave a Comment