ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Data Charter: Κάλεσμα για σχόλια και συνεισφορές

Στο έγγραφο  Putting the Open Data Charter into practice   μπορείτε να δείτε  και να σχολιάσετε το αρχικό σχέδιο για την ανάπτυξη ενός κειμένου για το Διεθνές Open Data Charter , και  να υποβάλλετε σχόλια και συνεισφορές για τη διαμόρφωση του σχεδίου που θα αναπτυχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

International Open Data Charter

Το Διεθνές Open Data Charter ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, και υιοθετήθηκε από τις πρώτες 17 κυβερνήσεις, τον Οκτώβριο του 2015, με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης συνοχής και συνεργασίας για την αυξανόμενη υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών των ανοικτών δεδομένων, προτύπων και ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς σε όλο τον κόσμο. Για να στηρει την εφαρμογή της τέταρτης αρχής του Charter, σε συγκρίσιμα και διαλειτουργικά δεδομένα, πρέπει να δημιουργηθεί μια σειρά από πόρους που να περιγράφει τα βασικά στοιχεία δεδομένων και τα σύνολα δεδομένων , τα οποία πρέπει να προσπαθήσουν να προσφέρουν τα κράτη.

Το Charter έχει χρησιμοποιηθεί ως κύριο έργο αναφοράς για την ανάπτυξη των «Αρχών ανοικτών δεδομένων για Καταπολέμησης της Διαφθοράς των G20” , και έτσι αυτοί οι πόροι θα επικεντρωθούν στα ανοιχτά δεδομένα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εντοπισμό μιας σειράς προτεραιοτήτων ανοιχτών συνόλων δεδομένων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή της δημόσιας διαφθοράς.
Στο έγγραφο , θα βρείτε μια σειρά από ερωτήματα διαβούλευσης . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια που υπάρχουν για να μοιραστείτε τις απαντήσεις σας, τονίζοντας το θέμα και κάνοντας κλικ. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα σχόλιά σας στο anticorruption@opendatacharter.net.
Το αρχικό σχέδιο βασίζεται στις αρχικό έργο της κυβέρνησης του Μεξικού, και σε ένα εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την Open Government Partnership Global Summit στην Πόλη του Μεξικού, τον Οκτώβριο του 2015.

Πηγή: Putting the Open Data Charter into practice

Leave a Comment