Αίτηση συμμετοχής στον Ελληνικό Κόμβο Ανοικτών Δεδομένων του ODEON

Η παρούσα φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED project “Open Data for European Open iNnovation ” (ODEON).

Το ODEON στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης Συνεργατικών Κόμβων (hubs) που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (open data) και μεγάλαδεδομένα (big data) στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, της μπλε ανάπτυξης και στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί 7 κόμβοι ανοικτών δεδομένων (Open Data Hubs) τα οποία θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ως εκπρόσωπος του έργου στην Ελλάδα, θα λειτουργήσει ως Open Data Hub και θα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και Start ups για την ανάδειξη νέων project και την υποστήριξη του κλάδου των ανοικτών δεδομένων.

Στόχος του εθνικού κόμβου είναι να συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διευκολύνει την καινοτομία και τη χρήση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των μελών του Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) ώστε να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διακρατικό επίπεδο.

Η συμπλήρωση της παρούσας φόρμας εκλαμβάνεται ως προθυμία του φορέα μου να συμμετάσχει στο έργο ως μέλος του Ελληνικού Κόμβου Ανοικτών Δεδομένων και να λάβει υποστηρικτικές υπηρεσίες καθώς και ως συναίνεση για τη χρήση των δεδομένων που θα μοιραστείτε. Οι υπηρεσίες του έργου προσφέρονται δωρεάν σε ΜΜΕ, start-ups και ερευνητικές ομάδες.

Το ODEON συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών και στοχεύει στην προώθηση της ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data). Στο project συμμετέχουν 10 εταίροι, από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Κροατία, Γαλλία και Μαυροβούνιο.