Κάλεσμα: Εθελοντές για εργαστήριο MyData Greece

Ως εθελοντές θα αναλάβετε οργανωτικά καθήκοντα, όπως προετοιμασία υλικού, γραμματειακή υποστήριξη, έλεγχος και προετοιμασία τεχνικού εξοπλισμού, παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες, άμεση διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, επιπλέον θα σας δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθείτε για το mydata.org και να συμμετέχετε στις δράσεις του ελληνικού κόμβου MyData στην Ελλάδα.

Παράλληλα, θα αποκτήσετε πολύτιμη εμπειρία, καθώς θα σας δοθεί η δυνατότητα να βοηθήσετε στην οργάνωση της ημερίδας, θα δοθεί και πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κάλεσμα για φωτογράφο

Αν είστε φωτογράφος ή βιντεογράφος και θέλετε να βοηθήσετε εθελοντικά στην κάλυψη της εκδήλωσης, συμπληρώστε την φόρμα και επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο την φόρμα.

Για να συμμετάσχετε στην ομάδα εθελοντών υποστήριξης του εργαστηρίου του MyData Greece  συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.