Ανοιχτά Σύνολα Δεδομένων

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα καταγράφονται όλα τα σύνολα δεδομένων που είναι ανοιχτά.

Πλέον στο https://github.com/LinkedEcon/data-around-the-world συντηρούνται  σύνολα δεδομένων από όλο τον κόσμο που έχουν καταγραφεί έως σήμερα.

Όσοι έχουν νέα σύνολα δεδομένων να προτείνουν μπορούν να εμπλουτίσουν το https://github.com/LinkedEcon/data-around-the-world ή να καταχωρίσουν αίτημα στο https://github.com/LinkedEcon/data-around-the-world/issues

Σύνολα δεδομένων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και στην κεντρική πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο http://open-data.europa.eu/en/data/.