ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

Η Επιτροπή θα ήθελε να ακούσει τις απόψεις σας σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα τροφοδοτήσουν ενδεχόμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους προσεχείς μήνες. Στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων – μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς δεδομένων, ανοικτής σε δεδομένα από όλο τον κόσμο.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να διαρκέσει περίπου 10 λεπτά, ανάλογα με τις απαντήσεις σας.

Η προθεσμία για την απάντηση στη διαβούλευση είναι η 31 Μαΐου 2020, 23:59.

Δείτε την διαβούλευση εδώ

Πηγή: https://ec.europa.eu/

Leave a Comment