ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2019: Μια έκθεση του European Data Portal

Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, το European Data Portal δημοσίευσε την έκθεση Open Data Maturity Report 2019 Η έκθεση δημοσιεύεται τα τελευταία 5 χρόνια και χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στον τομέα των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη.

Η έκθεση αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας σε  τέσσερις τομείς: πολιτική, portals, αντίκτυπος και ποιότητα. Η μελέτη ομαδοποιεί τις χώρες σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες:

  • Οι αρχάριοι: βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ταξιδιού τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, τόσο από την άποψη της ύπαρξης μιας πολιτικής Ανοιχτών δεδομένων, όσο και από τα χαρακτηριστικά στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους.
  • Οι followers: έχουν αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα και έχουν φέρει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στις δικτυακές τους πύλες. Περιορισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την απελευθέρωση δεδομένων. Σε αυτή την ομάδα ανήκει και η Ελλάδα (η αναφορά για την Ελλάδα βρίσκεται εδώ)
  • Οι fast trackers: έχουν επιταχύνει σημαντικά το ταξίδι τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, έχοντας είτε μια πολιτική και μια πύλη που αναπτύσσεται ουσιαστικά, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα μικρό αριθμό ελλείψεων.
  • Οι ηγέτες – Trendsetters: έχουν εφαρμόσει μια προηγμένη πολιτική Ανοιχτών δεδομένων με εκτεταμένες λειτουργίες πύλης και εθνικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλους τους τομείς.

Συνολικές αθροιστικές βαθμολογίες 2019

Οι συνολικές αθροιστικές βαθμολογίες ωριμότητας δεδομένων της αξιολόγησης του 2019 παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 . Βασικά σημεία είναι:

  • Η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία διατηρούν την ηγετική τους θέση στην Ευρώπη από πέρυσι.
  • Η μέση αθροιστική βαθμολογία βαθμολογίας της Ευρώπη των 28 είναι 66%, 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από το 2018.
Σχήμα 1

Φέτος, η συσπείρωση δείχνει σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ των τεσσάρων ομάδων από ό, τι πέρυσι. Εντός των ομάδων, οι διαφορές στις βαθμολογίες είναι ελάχιστες.

Μόνο 3 χώρες ανήκουν στον όμιλο Trend-Setters: Ιρλανδία, Ισπανία και Γαλλία. Ο αριθμός των χωρών της ομάδας Fast-Trackers μειώθηκε από 16 το 2018 σε 8 το 2019. Η δύναμη των χωρών Trend-Setter και Fast-Tracker τους επέτρεψε να βελτιώσουν σημαντικά την πρόοδο που είχαν ήδη επιτύχει. Από την άλλη πλευρά, αυτό έχει επίσης ενισχύσει το χάσμα απόδοσης με τις ομάδες των ακόλουθων και αρχαρίων.
Η Ομάδα followers είναι η μεγαλύτερη ομάδα φέτος με 14 χώρες. Το 2018, η ομάδα Fast-Trackers ήταν η μεγαλύτερη.

Bαθμολογία ωριμότητας δεδομένων στους  τέσσερις τομείς

Το μέσο επίπεδο ωριμότητας της ΕΕ28 για κάθε μία από τους τέσσερις τομείς – πολιτική, portals, αντίκτυπος και ποιότητα – παρουσιάζεται στο Σχήμα 3:

Σχήμα 3

Η πολιτική είναι η πιο ώριμος τομέας ανοιχτών δεδομένων με μέσο σκορ 74%. Ειδικότερα το 2019, οι χώρες έχουν επενδύσει στη διακυβέρνηση ανοικτών δεδομένων για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης και της επαναχρησιμοποίησης σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα.

Οι εθνικές πύλες (portals) γίνονται πιο προχωρημένες με μέση διάρκεια 67%. Το 2019, οι χώρες έχουν καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να αναλύσουν τις συμπεριφορές των χρηστών τους με το 89% των χωρών της ΕΕ28 χρησιμοποιώντας αναλυτικά εργαλεία.
Όσον αφορά την ποιότητα η μέση βαθμολογία 65%  δείχνει ότι, παρόλο που οι χώρες της ΕΕ των 28 προσπαθούν ήδη να ενισχύσουν την ποιότητα των μεταδεδομένων και των δεδομένων τους, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.

Ο αντίκτυπος είναι ο λιγότερος ώριμος τομέας ανοιχτών δεδομένων με μέσο ποσοστό 57%. Αυτό κάνει πιο σημαντική την ανάγκη για μια στρατηγική προσέγγιση για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων και των επιπτώσεων που δημιουργούν

Στο dashboard μπορείτε να δείτε την πρόοδο και τη θέση της κάθε χώρας.

Η πλήρης έκθεση  Open Data Maturity Report 2019 είναι διαθέσιμη εδώ!

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

Leave a Comment