ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή της ΕΕΛΛΑΚ στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019, διοργανώθηκαν 6 προσυνεδριακά φροντιστήρια που κάλυπταν ευρεία θεματολογία και έλαβαν χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2019. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετείχε με τον συνεργάτη κ. Αλέξανδρο Νούσια, μέλος της ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τα ανοιχτά δεδομένα και του MyData Hub Greece.


Σκοπός του Φροντιστηρίου, το οποίο είχε θεματική “ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ – BIG DATA: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ”, ήταν να παρουσιαστούν οι βασικές προϋποθέσεις και βέλτιστες πρακτικές για μια δομημένη αξιοποίηση των big data, ενώ μέσα από τις εισηγήσεις να αναδειχθούν αφενός οι προκλήσεις αφετέρου οι δυνατότητες που προσφέρουν στον σχεδιασμό πολιτικών. Το Φροντιστήριο απευθυνόταν σε διοικητικά στελέχη και σε στελέχη πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας και δομών του, στελέχη εταιρειών πληροφορικής, σε στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, και σε επαγγελματίες υγείας που αναζητούν να μάθουν περισσότερα για τα δεδομένα υγείας και να κατανοήσουν καλύτερα τις BI forms των στατιστικών δελτίων των μονάδων υγείας και την αξία τους.

Η εισήγηση του κ.Νούσια επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του μοντέλου της πρωτοβουλίας MyData. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζητούμενο είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων στο χώρο της υγείας με στόχους τη δημιουργία παραμετρεποιημένων πρακτικών με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση σε επίπεδο ατόμου, τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης χωρίς εδαφικούς περιορισμούς (διασυνοριακή υγεία) και τη δημιουργία διαλειτουργικών προτύπων και γλωσσών, η πρωτοβουλία MyData είναι ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με επίκεντρο των άνθρωπο. Έχοντας ως βασικές αρχές τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό που ορίζει τα άτομα ως βασικούς διαχειριστές των δεδομένων τους, τη δυνατότητα  πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης με διαλειτουργικά πρότυπα και το ανοιχτό επιχειρηματικό περιβάλλον, η πρωτοβουλία MyData μπορεί να περιορίσει και να δώσει απάντηση στους όποιους προβληματισμούς προκύπτουν. Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Leave a Comment