ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση συμμετοχής στον Ελληνικό Κόμβο Ανοικτών Δεδομένων

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ (edev.ellak.gr) σας προσκαλεί  να συμμετάσχετε στην εναρκτήρια συνάντηση για τη δημιουργία ενός Ελληνικού Κόμβου Ανοικτών Δεδομένων (Greek Open Data Hub), στις 16/12/2019 , στις 10.00 πμ στο Σεράφειο Συγκρότημα (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, Αθήνα, χάρτης). 

Μέσω του Ελληνικού Κόμβου Ανοικτών Δεδομένων (Greek Open Data Hub), επιχειρήσεις, start-ups, και ερευνητικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία χρησιμοποιώντας ανοιχτά δεδομένα να εξελίσσουν τις ιδέες τους, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να συνεργαστούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και πρακτικές,  

Στόχοι της συνάντησης είναι να παρουσιαστεί ο Ελληνικός Κόμβος Ανοικτών Δεδομένων και οι υπηρεσίες που θα λάβουν οι επιχειρήσεις/start ups και ερευνητικές ομάδες άνευ κόστους ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν δύο θεματικά workshops με θέμα τα οφέλη από την αξιοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων τόσο από τις επιχειρήσεις/ start-ups όσο και από τους δημόσιους φορείς, οπού διακεκριμένους ειδικούς του χώρου.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στον ελληνικό κόμβο και την εναρκτήρια συνάντηση εδώ.

Η αναλυτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

Λίγα Λόγια για τον Ελληνικό Κόμβο Ανοικτών Δεδομένων

Ο Ελληνικός Κόμβος Ανοικτών Δεδομένων είναι μέρος του προγράμματος Interreg MED project «Open Data for European Open iNnovation » (ODEON) και στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης Συνεργατικών Κόμβων (hubs) που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (open data) και μεγάλαδεδομένα (big data) στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, της μπλε ανάπτυξης και στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. 

Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί 7 κόμβοι ανοικτών δεδομένων (Open Data Hubs) τα οποία θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ως εκπρόσωπος του έργου στην Ελλάδα, θα λειτουργήσει ως Open Data Hub και θα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και Start ups για την ανάδειξη νέων project και την υποστήριξη του κλάδου των ανοικτών δεδομένων.

Στόχος του εθνικού κόμβου είναι να συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διευκολύνει την καινοτομία και τη χρήση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των μελών του Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) ώστε να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διακρατικό επίπεδο.

Leave a Comment