ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανακαλύψτε τα ανοιχτά δεδομένα εκπαίδευσης και τις εφαρμογές τους στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

ανοιχτά δεδομένα εκπαίδευσης είναι ανοικτά δεδομένα που παράγονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα  όπως τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Παραδείγματα αυτών των συνόλων δεδομένων είναι:

  • Διοικητικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αναφοράς όπως είναι η τοποθεσία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και ο αριθμός των φοιτητών
  • Εσωτερικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των υπαλλήλων, των διαθέσιμων πόρων, του προϋπολογισμού και των δεδομένων προσωπικού
  • Δεδομένα προγράμματος σπουδών
  • Στοιχεία απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών σπουδαστών.
  • Θέσεις εργασίας στον ακαδημαϊκό κόσμο.

Αυτά τα σύνολα δεδομένων συχνά αναλύονται και ενσωματώνονται σε συγκεντρωτικές εκπαιδευτικές αναφορές από κρατικές και εθνικές στατιστικές. Επιπλέον, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφερομένων, όπως κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επιθυμούν πρόσθετα στοιχεία για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν νέα ταλέντα, ερευνητές που αναζητούν συμπληρωματικά ή συμπληρωματικά δεδομένα για την έρευνά τους και γονείς που ερευνούν σχολεία.

Αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (EDP) προσφέρει πάνω από 9.000 σύνολα δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση. Για παράδειγμα:

Αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι προσβάσιμα στην EDP και συλλέχθηκαν από εθνικές ανοικτές πύλες δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περιπτώσεις χρήσης δεδομένων ανοιχτής εκπαίδευσης

Το European Data Portal διαθέτει πέντε παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης που χρησιμοποιούν δεδομένα ανοικτής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα School Information Map και η εταιρεία Mime Consulting.

Το School Information Map είναι μια ελεύθερη διαδραστική ιρλανδική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να δουν τη θέση των διαφορετικών σχολών σε ολόκληρη την Ιρλανδία και να διερευνήσουν ποια σχολεία προσφέρουν εγκαταστάσεις για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι να υποστηρίξει τους γονείς στην επιλογή ενός σχολείου για τα παιδιά τους. Το School Information Map συλλέγει δεδομένα από σχολεία σε όλη την Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένης της θέσης, των στοιχείων επικοινωνίας και των παρεχόμενων εγκαταστάσεων στο σχολείο.

Η Mime Consulting είναι μια εταιρεία συμβούλων που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν επιλογές εκπαίδευσης και κατάρτισης και να συγκρίνουν επιλογές σταδιοδρομίας. Παρουσιάζοντας  αυτές τις πληροφορίες, το Mime Consulting δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δουν ποιες δεξιότητες και γνώσεις προσφέρονται για θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρει και ποιες επιλογές εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ακολουθήσουν. Η Mime Consulting συλλέγει δεδομένα από πηγές δεδομένων όπως ο δήμος του Λονδίνου, ο οποίος παρέχει δεδομένα σχετικά με τη ζήτηση εργασίας και την προσφορά δεξιοτήτων.

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

H πύλη OpenDataHubs.eu  από το έργου ODEON  θα συγκεντρώσει ανοιχτά δεδομένα υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.  Τα clusters που θα δημιουργηθούν, θα υποστηρίξουν τους τοπικούς παρόχους βιώσιμων υπηρεσιών (Data HUBs), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους δημόσιους οργανισμούς, να δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα καλής ποιότητας στο OpenDataHubs.eu . Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να προσφέρουν καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα.

Το European Data portal θα είναι μια από τις πηγές δεδομένων του OpenDataHubs.eu  στους τομείς Blue Growth,  Green Growth  και Cultural and Creative Industries  και μαζί με τα δεοδομένα που θα συλλέγονται από τα τοπικά data hubs θα προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας των Ανοιχτών Δεδομένων,

Leave a Comment