ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Στις 8, 9 & 10 Φεβρουαρίου 2019 το πρώτο Hacking Health Athens Hackathon

Προσκαλούμε τους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ασθενείς, επιχειρηματίες, μηχανικούς, σχεδιαστές, προγραμματιστές, κ.α. για να δημιουργήσετε τις δικές σας ομάδες στη διάρκεια του 3ήμερου Hackathon και να καινοτομήσετε στον τομέα της υγείας.

Το αντικείμενο του Hackathon: ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και το Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (IPS).

Το Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (IPS) -η συνοπτική εικόνα του ιατρικού φακέλου ασθενή- ένα καθορισμένο σύνολο ιατρικών δεδομένων με τα πλέον σημαντικά κλινικά γεγονότα για την παροχή ασφαλούς ιατρικής φροντίδας, παρέχει τη δυνατότητα σε ένα γιατρό, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει τον ασθενή ή το ιστορικό του, να παρέχει ιατρική φροντίδα σε αναπάντεχες ή μη προγραμματισμένες καταστάσεις (π.χ. ατύχημα) αλλά και να χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμένη φροντίδα στην περίπτωση ταξιδιωτών (Cross Border Healthcare).

Θα χρησιμοποιήσουμε το TrilliumII (https://trillium2.eu/ ), που βασίζεται στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής-ΗΠΑ (EU/US MoU) για ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής υγείας (eHealth/ Health Information Technology) ώστε να υλοποιήσουμε τις βασικές προτάσεις που και εμείς υποστηρίζουμε, δηλαδή, “Βελτιώστε τις προδιαγραφές του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση και να μοιράζονται πληροφορίες για την υγεία τους που τους αφορούν, για επείγουσα μη προγραμματισμένη φροντίδα, οπουδήποτε αυτή χρειάζεται ξεκινώντας από τους εμβολιασμούς, τις αλλεργίες, τη φαρμακευτική θεραπεία, τα κλινικά προβλήματα, χειρουργικές επεμβάσεις”.

Μερικές ιδέες για να δουλέψουμε στο Hackathon:

 • Απεικόνιση (user experience) της πληροφορίας στο IPS για διαφορετικούς χρήστες (ιατρούς, νοσηλευτές, ασθενείς, οργανισμού…)
 • Διευρυμένη χρήση του IPS, π.χ. για εμβολιασμό, τα μείζονα χρόνια νοσήματα όπως ο διαβήτης και η υπέρταση, για ειδικές ομάδες του πληθυσμού π.χ. ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους, μωρά, νήπια, εφήβους, κτλ. ή/και συγκεκριμένες ομάδες ασθενών π.χ. ογκολογικούς ασθενείς, επιβιώσαντες του καρκίνου, ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ή/και για διαχείριση του πόνου, χρήση οπιοειδών, σπάνια νοσήματα…)
 • Εργαλείο Υποβοήθησης Αποφάσεων για επαγγελματίες υγείας (π.χ. αντενδείξεις σε συγχορήγηση φαρμάκων)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών (apps) που να περιέχουν το IPS για άτομα με ορισμένο ιατρικό προφίλ (π.χ. ευαλωτότητα, Διαβήτη, Υπέρταση)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών (apps) που να περιέχουν το IPS για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους, άτομα ευαισθητοποιημένα για την υγεία κλπ.)
 • Άλλα… Περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις!

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ.ΛΑΚ.)
 • Trillium-II resources4-7, Webinar που θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα από 28 Ιανουαρίου.
 • The International Patient Summary Standards8-10

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. International Patient Summary Implementation Guide, http://hl7.org/fhir/uv/ips/2018Sep/index.html
 2. International Patient Summary, http://international-patient-summary.net/mediawiki/index.php?title=Main_Page
 3. Draft European standard 17269 ‘The Patient Summary for Unplanned, Cross-border Care’ approved, http://www.ehealth-standards.eu/draft-european-standard-17269-the-patient-summary-for-unplanned-cross-border-care-approved/
 4. Trillium II,https://trillium2.eu/
 5. Trillium-II Server of sample IPS resources offered by SRDC: http://app.srdc.com.tr/fhir/stu3
 6. Trillium II – Using the international patient summary in a disaster situation, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/trillium-ii-using-international-patient-summary-disaster-situation
 7. EU-MODEX-Ro Civil protection exercise, https://trillium2.eu/news-and-events/eu-modex-ro-civil-protection-exercise/
 8. CEN/TC 251 Health Informatics, http://www.ehealth-standards.eu/
 9. The International Patient Summary Standards, http://www.ehealth-standards.eu/wp-content/uploads/2018/04/CEN-and-HL7-Patient-Summary-Standards_Article.pdf
 10. International Patient Summary: Policy, deployment, competencies and standards, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-patient-summary-policy-deployment-competencies-and-standards

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα του IPS, από πανεπιστήμια έως τους τελικούς χρήστες (επαγγελματίες υγείας και ασθενείς).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

Το Διεθνές Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (IPS) είναι ένα απόσπασμα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την περίθαλψη του ατόμου, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε περίπτωση ανάγκης για παροχή μη προγραμματισμένης ιατρικής φροντίδας στο εξωτερικό, και που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα απαραίτητα στοιχεία του συνόλου δεδομένων του IPS (IPS dataset). Το σύνολο δεδομένων του IPS είναι ένα ελάχιστο και μη πλήρες σύνολο δεδομένων του ιστορικού ασθενούς, ανεξάρτητο από ειδικότητα ή πάθηση, για άμεση χρήση από τους γιατρούς για μη προγραμματισμένη φροντίδα ασθενούς στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο https://hacking-health.org/el/hackathon-athens-2019/

-.-

Leave a Comment