ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακά σεμινάρια για τα γεωχωρικά δεδομένα από τη δράση ELISE

Τα Ανοιχτά Δεδομένα, αναγνωρίζουν τη σημασία των γεωχωρικών δεδομένων ως πηγή αξίας για την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, και η εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE βοηθά να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα πέρα από τα σύνορα σε μια σειρά από τομείς. Μέχρι σήμερα, έχουν πρόσβαση  στα γεωχωρικά δεδομένα, λίγες τεχνολογικές προσεγγίσεις από προγραμματιστές ΤΠΕ.  Η δράση ELISE του προγράμματος ISA²  έχει σαν στόχο να παρέχει βοήθεια ώστε αυτά τα δεδομένα να είναι προσβάσιμα από πολύ περισσότερες εφαρμογές  e-government.

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εγγράφων καλής πρακτικής του ΙΝSPIRE Data on the Web’ και ‘Spatial Data on the Web’ . Έγινε επίσης επίδειξη του εργαλείου ldproxy,  το οποίο η οποία λαμβάνει τις υπηρεσίες και τα δεδομένα INSPIRE, μέσω ενός σύγχρονου Web API, όπου το περιεχόμενο μπορεί και να καταλογοποιείται από τις μηχανές αναζήτησης.

Το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Μαρτίου από τις 14:00 μέχρι τις 15:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης και θα διερευνά το πώς οι χρήστες παρέχουν σχόλια για τα σύνολα των μεταδεδομένων, όπως τα ζητήματα της ποιότητας των δεδομένων ή της χρήσης των δεδομένων.  Θα παρουσιαστεί και ένα πρωτότυπο που χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα της GeoNetwork και θα δείχνει πώς τα σχόλια και η ανάδραση μπορούν να μοιράζονται μέσω καταλόγων δεδομένων, σύμφωνα following approaches of the OGC Geospatial User Feedback working group. Όσοι  επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο webinar μέσω αυτού του συνδέσμου.

Για το λόγο αυτό, η δράση ELISE διεξήγαγε μελέτη σχετικά με την «Αξιολόγηση των οικονομικών ευκαιριών και των εμποδίων στα γεωγραφικά δεδομένα στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς». Η μελέτη εντοπίζει τα εμπόδια στην εφαρμογή των πληροφοριών θέσης για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την άρση αυτών των φραγμών. Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσία περισσότερων από 20 συμμετεχόντων. Διαφάνειες από το διαδικτυακό σεμινάριο, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/

Leave a Comment