ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συζήτηση για τα Ανοιχτά Δεδομένα στη Βουλή στις 18/10

Σε κοινή συνεδρίαση τριών επιτροπών συζητείται αύριο, Τετάρτη 18/10 , στη Βουλή, το θέμα των Aνοιχτών Δεδομένων (Open Data).

Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καθώς και η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας θα συνεδριάσουν από κοινού με αντικείμενο συζήτησης την «ετήσια Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων, σε εφαρμογή του άρθρου 12Γ του ν.4305/2014». Στη συνεδρίαση αναμένεται να εκπροσωπηθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εισαγωγή της έκθεσης επισημαίνεται η σημασία των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.

Θυμίζουμε όμως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η ανταπόκριση των δημόσιων φορέων στην εφαρμογή της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων είναι περιορισμένη. “Τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν συνοψίζονται στην περιορισμένη ανταπόκριση σημαντικών δημόσιων φορέων, στην ανάγκη βελτιώσεων στις υποδομές, στην περαιτέρω ενεργοποίηση μετόχων, εκτός της Διοίκησης, και στην ενίσχυση της περαιτέρω χρήσης, τόσο από φορείς του δημόσιου τομέα, όσο κι από κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο”.

Πηγές άρθρου:

https://vouliwatch.gr

https://diavgeia.gov.gr

 

Leave a Comment