ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα πολιτική για ανοικτά δεδομένα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την πολιτική του σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα θέσπισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας τους όρους για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του Συμβουλίου.

Η πολιτική αυτή θα βελτιώσει τη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στο Συμβούλιο και το κοινό, ενώ θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

«Τα ανοικτά δεδομένα πρέπει να αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους πολίτες και να προσφέρουν οφέλη στις επιχειρήσεις. Η διαφάνεια και η ψηφιοποίηση είναι ο καλύτερος συνδυασμός για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες στην εσωτερική αγορά», ανέφερε σχετικά ο ​Matti Maasikas, Αναπληρωτής Υπουργός της Εσθονίας για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα απόφαση ενσαρκώνει την αρχή ότι επιτρέπεται σε όλους τους πολίτες να χρησιμοποιούν περαιτέρω τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα του Συμβουλίου δωρεάν και χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν ατομικές αιτήσεις.

Η πολιτική του Συμβουλίου σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

Η διαδικτυακή πύλη ανοικτών δεδομένων της ΕΕ, που φιλοδοξεί να γίνει το ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα των θεσμικών οργάνων και των λοιπών φορέων της Ένωσης θα διευκολύνει την ανάπτυξη της πολιτικής αυτής.

Η πύλη αυτή περιέχει μεγάλο αριθμό συνόλων δεδομένων και συνδέσμους προς διαδικτυακές πύλες ανοικτών δεδομένων των κρατών μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή από το 2015 χρησιμοποιώντας τα παρακάτω τρία σύνολα δεδομένων:

  • τα μεταδεδομένα του δημόσιου μητρώου του Συμβουλίου
  • τα μεταδεδομένα των αιτήσεων πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα του Συμβουλίου
  • τις ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί νομοθετικών πράξεων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Συμβουλίου συνεχίζει να ρυθμίζεται από τον κανονισμό 1049/2001.

Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα αποτελούν σημαντική πηγή γνώσεων και καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, στηρίζοντας τη δημιουργία καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στο consilium.europa.eu

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

One thought on “Νέα πολιτική για ανοικτά δεδομένα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
    Μου αρέσει πολύ που βάζετε και τα PDF των αποφάσεων ή οτιδήποτε είναι από την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα άλλο άρθρο αν δε κάνω λάθος είχατε βάλει το σύνδεσμο που υπάρχει το έγγραφο σε όλες τις γλώσσες.
    Μπράβο σας. Ευχαριστούμε

Leave a Reply to User Cancel reply