ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων: Μια έρευνα του European Data Portal

Τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων είναι ποικίλα και κυμαίνονται από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων διοικήσεων, και την οικονομική ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα μέχρι την ευρύτερη κοινωνική ευημερία.

Τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην διατομεακή ανταλλαγή  των δεδομένων, η οποία μπορεί για παράδειγμα να παρέχει μια επισκόπηση των περιττών δαπανών.

Η οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από την ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες,  περιεχόμενο και  γνώση, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η Κοινωνική πρόνοια μπορεί να βελτιωθεί, μιας και η κοινωνία ωφελείται  από τις πληροφορίες που είναι πιο διάφανες και προσβάσιμες. Τα Ανοιχτά δεδομένα ενισχύουν τη συνεργασία, τη συμμετοχή και την κοινωνική καινοτομία.

clip_image004

Για το 2016  το μέγεθος της αγοράς των ανοιχτών δεδομένων αναμένεται να είναι 55,3 δις ευρώ για τα 28+ μέλη της ΕΕ. Μεταξύ 2016 και 2020, το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί  κατά 36,9%, φτάνοντας στα 75,7 δις ευρώ το 2020, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων του πληθωρισμού. Για την περίοδο 2016-2020, το συσσωρευτικό μέγεθος της αγοράς εκτιμάται σε 325 δισεκατομμύρια ευρώ.picture_1

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας μέσα από την τόνωση της οικονομίας και μια υψηλότερη ζήτηση για προσωπικό με ικανότητες να εργαστεί με δεδομένα. Το 2016, θα υπάρξουν 75.000 θέσεις εργασίας σχετικές με ανοιχτά δεδομένα στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ,  Μέχρι το 2020, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 100.000 θέσεις εργασίας για ανοιχτά δεδομένα

picture_2

Οι επιδόσεις του δημόσιου τομέα μπορεί να ενισχυθούν από τα Ανοιχτά δεδομένα. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην διατομεακή ανταλλαγή  των δεδομένων, παρέχοντας ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Η  εξοικονόμηση κόστους για τα τα 28 + μέλη της ΕΕμτο 2020 προβλέπεται να είναι περίπου με 1,7 δισ ευρώ.

picture_3

Τα Ανοιχτά Δεδομένα βελτιώνουν την αποδοτικότητα, δεδομένου ότι τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, βελτιώνοντας την  λήψη αποφάσεων. Τρεις έρευνες που έγιναν πρόσφατα  αξιολογούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να σώσουν ζωές, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξοικονομήσετε χρόνο και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών. Για παράδειγμα, τα Ανοιχτά δεδομένα μπορούν να σώσουν 7000 ζωές το χρόνο, παρέχοντας τρόπους ανάνηψης νωρίτερα. Επιπλέον, με την εφαρμογή Ανοιχτών δεδομένων στην κυκλοφορία μπορεί να εξοικονομηθούν 629 εκατομμύρια ώρες περιττών χρόνων αναμονής στους δρόμους στην ΕΕ.

picture_4

Διαβάστε όλη τη έρευνα του European Data Portal για τα οφέλη των Ανοιχτών Δεδομένων

Πηγή άρθρου: http://www.europeandataportal.eu/

Leave a Comment