ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Budget Survey Tracker – Διεθνής Πρωτοβουλία για Ανοιχτούς Προϋπολογισμούς – δράσεις ανοιχτών οικονομικών δεδομένων

Επιστολή_Open Budget Survey Tracker budget_heartbeat_1Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.edev.ellak.gr), έχει αναλάβει την υλοποίηση του ελληνικού OBS Tracker, για τη συνεχή παρακολούθηση της νόμιμης και ορθής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της κατάρτισης και της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού προόδου της χώρας ως προς την ενίσχυση της διαφάνειας και τον ενδεχόμενο προσδιορισμό σημείων που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη δράση της δημόσιας διοίκησης, τη συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, το άνοιγμα των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο για την υποστήριξη της διαφάνειας, της επιχειρηματικότητας, της χρηστής διοίκησης, καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.  Με το άνοιγμα των δεδομένων  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου Προϋπολογισμού (ΟΠΣΔΠ) ο φορολογούμενος θα μπορεί να δει πως κατανέμεται η φορολογία του, ενώ μπορούν να αναλυθούν με βάση δεδομένα από τη Διαύγεια, μία σειρά από άλλα στοιχεία, όπως π.χ. οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών ανά δημόσιο φορέα καθώς και ο βαθμός στον οποίο έχει καλυφθεί ο προϋπολογισμός μέσα στο οικονομικό έτος.

Σε συνεργασία με τα μέλη της (http://go.edev.ellak.gr/meli), δηλαδή το σύνολο των μεγαλύτερων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, μπορεί και θέλει να στηρίξει το σύνολο των ανωτέρω δράσεων θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες μας μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών που αξιοποιούν τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κ.Βαρουφάκη με τις παραπάνω προτάσεις, η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ

Leave a Comment